پنج شنبه29 فروردين 1398                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 464 تن
 

بیانیه هیات اجرایی حزب پان ایرانیست پیرامون کودتای 28 امرداد32پاینده ایران
ننگ و نفرت  ، بر امربران و حامیان داخلی کودتای 28 امرداد
ننگ و نفرت بر کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امرداد
شصت و پنج سال از کودتای ننگین آمریکایی ـ انگلیسی  28 امرداد می‌گذرد و با گذشت زمان  چهره‌ی زشت کودتاگران و نیز عوامل داخلی آنان ، بیش از پیش آشکار می‌گردد و.
اما جای شگفتی است که جمهوری اسلامی هم‌چنان به دفاع از مزدوران داخلی کودتا ادامه می‌دهد : نام آیت‌الله کاشانی سرکرده‌ی معمم داخلی کودتا بر صدها خیابان ، بلوار ، مجتمع و درمانگاه و بیمارستان در سرتاسر کشور به چشم می‌خورد و لانه‌ی فساد « شعبان بی‌مخ » سرکرده‌ی اوباش و اراذل ، از سوی جمهوری اسلامی باز سازی می‌شود و بدل به « خانه احزاب » جمهوری اسلامی می‌گردد ؛ در حالی‌که حتا درهای آرام‌گاه دکتر مصدق را نیز به روی زائران بسته‌اند ؟! و در نهایت زیر نام قراردادهای جدید نفتی ، دست‌آورد بزرگ ملت ایران یعنی « ملی کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور » را با دادن « امتیاز » به شرکت های نفتی بیگانه ( مانند امتیاز دارسی در دوران مظفرالدین شاه و تمدید 60 ساله‌ی قرارداد دارسی در دوران رضاشاه ) مخدوش می‌کنند ؟!
کودتای 28 امرداد ، تلاش گسترده ی امپریالیسم غرب با یاور امپریالیسم شرق در راستای درهم کوبیدن اثرگذارترین نهضت ناسیونالیستی پس از جنگ دوم جهانی در سرتاسر گیتی بود .
در رویارویی با نهضت‌ها و خیزش‌های ناسیونالیستی ، شرق و غرب با وجود تضاد منافع ، هم‌آوا و هم‌آهنگ بودند . به همان اندازه که امپریالیسم آمریکا و استعمار بریتانیا از پیروزی نهضت ملی ایران بیم‌ناک بودند ، امپریالیسم شوروی نیز در هراس بود .
پیروزی نهضت ملی ، می‌توانست موجب خیزش دیگر ملت‌ها و مردمان در بند گردد و اوج‌گیری « ناسیونالیسم » ، منافع نامشروع امپریالیسم و استعمار در خطر می‌انداخت  ؛ این چنین بود که روسیان در مبارزه علیه نهضت ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور ، در کنار بریتانیا قرار داشتند که نماد آن ائتلاف « توده ـ نفتی » یا ائتلاف حزب توده به عنوان بازوی اجرایی اتحاد شوروی با عوامل داخلی دست نشانده‌ی بریتانیا بود .
اما با شکست کودتای سحرگاه 25 امرداد ، ائتلاف تازه‌ای در قالب حزب توده و عوامل سی آی ا ( سیا ) شکل گرفت و از روز 25 امرداد ، حزب توده بر اثر تقویت نیرومند مالی از سوی « سیا » ، نقش ترساندن مردم از سلطه‌ی بلشویک‌ها بر کشور را به اجرا گذارد ؛ چیزی که در اسناد محرمانه‌ی پیشین و به ویژه تازه انتشار یافته آمریکا در باره‌ی کودتا ، به روشنی به چشم می‌خورد ( برای نمونه نگ : تلگرام پایگاه [ سیا ] در ایران به سازمان اطلاعات مرکزی ( سیا ) ـ 17 اوت 1953 /26 امرداد 1332 ) .
این‌گونه است که پس از شکست کودتای سحرگاه 25 امرداد ، ائتلاف « توده ـ‌ سیا » ، کار را به کودتای 28 امرداد ‌کشاند و افزون بر ساقط کردن دولت ملی ، نهضت ملی یا خیزش ناسیونالیستی ملت و مردم ایران که می توانست الگوی موفقی برای همه‌ی ملت‌ها و مردمان در بند و اسیر امپریالیسم و استعمار باشد ، در هم کوبید .
اتحاد شوروی ، افزون بر هم‌کاری در نابودی « نهضت‌ملی » یا خیزش فراگیر ناسیونالیستی ملت ایران ، به عنوان       « نازشست » ، شهرستان فیروزه را با موافقت آمریکا و بریتانیا ، از حکومت کودتا « محمدرضاشاه  ـ سپهبد زاهدی » دریافت کرد .
مجلس برآمده از کودتا ، روز  11 آذرماه 1333 ، تجزیه‌ی استان فیروزه از ایران و الحاق آن به اتحاد جماهیر شوروی را تصویب کرد .
ننگ و نفرت بر کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امرداد با هم‌کاری و هم‌آوایی اتحاد شوروی .
ننگ و نفرت بیش‌تر بر « امربران » و حامیان داخلی کودتا .
          پاینده ایران
  یک شنبه 28 امردادماه 1397
دفتر مرکزی حزب پان ‌ایرانیست
   ( هیات اجرایی / هاج )

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.