پنج شنبه29 فروردين 1398                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 113 تن
 

خجسته باد 29 اسفند روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور


اجتماع برای وحدت ( وابسته به هیات اجرایی حزب پان ایرانیست)
پاینده ایران
خجسته باد 29 اسفند
روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور
مجلس شورای‌ملی روز 24 اسفند 1329 رای به ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور داد . به دنبال آن ، مجلس سنا نیز روز 20 اسفند همان سال ، مصوبه‌ی مجلس شورای ملی را مورد تصویب قرار داد و بدین‌سان ، صنایع نفت در سرتاسر کشور ملی گردید .
روز 26 اسفند یعنی دو روز پس از تصویب مجلس شورای‌ملی ، هفته نامه‌ی « ساسانی » ارگان مکتب پان ایرانیسم ، با سرخطِ « صنعت نفت در سرتاسر کشور ملی شد و خورشید طالع انگلیس غروب کرد » نوشت :
« روز پنج‌شنبه گذشته را باید آغاز حیات نوین ملت ایران دانست . در این روز زنجیر گرانی که ... به دست و پای ملت ایران بسته شده بود و رشد و تکامل ملت کهنسال را متوقف کرده بود ، از هم گسیخته گردید ... این فرمان خون ایرانی بود و این تصمیم چیزی خواست ملت ایران نیست » .
حزب پان ایرانیست بر خاسته از مکتب پان‌ایرانیسم ، این روز خجسته را به همه‌ی ایرانیان شادباش می‌گوید و خاطره‌ی این مبارزه‌ی شکوه‌مند را هماره گرامی می‌دارد .
درود بر دکتر محمد مصدق پیشوای مردم ایران در خیزش ملی‌ کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .
درود بر ملت و مردم بزرگ ایران ، آفرینندگان حماسه‌ی ملی‌کردن صنایع نفت در سرتاسر کشور .
برقرار باد حزب پان‌ایرانیست ، سنگر ناسیونالیسم ایرانی .
           پاینده ایران
        28 اسفند 1397
     اجتماع برای وحدت
سازمان های برون مرزی حزب پان ‌ایرانیست ( وابسته به هیات اجرایی / هاج )
سازمان ملی دانش‌جویان و دانش‌آموختگان ایران ( ایران‌پاد )
سازمان ملی زنان ایران ( ایراندخت )
انجمن ملی تبریز
فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.