پنج شنبه29 فروردين 1398                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 1685 تن
 

بیان‌نامه‌ی راهبردی حزب پان‌ایرانیست
پاینده ایران

بیان‌نامه‌ی راهبردی حزب پان‌ایرانیست
(هیات اجرایی )

چشم ها را باید شست ، جوردیگر باید دید
گوش ها را باید شست ، جور دیگر باید شنید
البته در صورتی که چشم و گوشی باشد


بخش یکم – 1+ 5
گفت‌و‌گوهای آلماآتی در قزاقستان نیز به نتیجه‌ای منجر نشد‌، زیرا هم نمی‌بایست به نتیجه‌ای می‌رسید‌. گفت‌و‌گوها به روز شانزدهم فروردین ماه 1392 موکول شد که آن هم دلایل ویژه‌ی خود را دارد.
نخست به بطن شکافی 1+5 بپردازیم و سپس مساله‌ی تاخیراندازی در گفتو گوها را از سوی 1+5 مورد بررسی قرار دهیم.
در حقیقت 1+5 مساویست با 2+1+3 یعنی سه کشور غربی دارنده‌ی حق وتو در شورای امنیت و به اضافه آلمان و نیز دو کشور شرقی دارنده‌ی حق وتو در شورای امنیت.
با وجودی که دو کشور فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین (‌دو کشور شرقی دارنده‌ی حق وتو در شورای امنیت) نرد دوستی با ایران می‌بازند؛ اما جای شگفتی در آن است که بانو«اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا ( سخن‌گوی سه کشور غربی دارنده‌ی حق وتو درشورای امنیت به اضافه آلمان) به نمایندگی از سوی روسیه و چین نیز سخن می‌گوید. این بدان معناست که در زمینه‌ی فشار بر ایران برای دست برداشتن از فعالیت هسته‌ای اشتی جویانه ویا در حقیقت « تسلیم ملت ایران»‌، به اصطلاح متحدان ما نیز با دشمنان ما هم آوا،هم آهنگ و هم کنش هستند.
جدا از این که چگونه دراثر خیانت آشکار به منافع ملی ایران، مساله‌ی هسته‌ای از کارگزاری(‌آژانس) هسته‌ای جهانی به 1+5 سپرده شد، هم‌آوایی و هم کنشی روسیه و چین با آمریکا‌، انگلیس و فرانسه، بسیار معنادار و برای سیاست خارجی، منافع ملی و حیاتی ما، مساله‌ای بسیار اساسی است.
غرب در پی آن است که در اثر وقت کشی و دادن «‌وعده بر سر خرمن» دیپلماسی ما را در موقعیت واکنشی ( انفعالی ) قراردهد واجازه ندهد که مسئولان چشم‌ها و گوش‌های خود را بشویند و در نتیجه بتواند با یک سره کردن کار دولت سوریه و قرار گرفتن در موقعیت برتر، ایران را به موضع واکنش و تسلیم بکشاند.
البته می‌دانیم در صورت فرو ریختن دولت سوریه دربرابر یورش غرب ، حزب‌الله لبنان نیز تضعیف می‌شود و در نتیجه،میدان مبارزه از سوریه به عراق، یعنی پشت مرزهای میهن ما کشانیده می‌شود.
با روی کار آمدن «جان کری» به عنوان وزیرامورخارجه ایالات متحده، بر خلاف تصورها، مواضع دولت مزبور در قبال دولت سوریه سخت‌تر و تهدید آمیزتر شد. هم زمان با اجلاس ایران و 1+5 درآلماآتی«‌جان کری» به دنبال رایزنی‌ها با«‌لاروف» وزیرامورخارجه‌ی فدراسیون روسیه، در نشست به اصطلاح دوستان سوریه در شهر رم اعلام کرد که باید با دادن کمک‌های بیشتر نظامی و مالی به مخالفان (‌بخوان تروریست‌ها)‌، دولت سوریه را ساقط کرد. از سوی دیگر با وجود هزاران تروریست بیگانه به عنوان « معارضان سوری»وی با فرا فکنی و فرار رو به جلو ، ایران و حزب‌الله لبنان را متهم کرد که با گسیل نیرو به یاری دولت سوریه برخاسته‌اند. پیش ازاین مخالفان مسلح دولت سوریه (‌تروریست ها) اعلام کرده بودند که آمادگی گفت و گو با دولت این کشور را دارند. اما با جابجایی در سطح وزارت امورخارجه‌ی آمریکا، آن‌ها اعلام کردند که با دولت سوریه، هرگز گفت و‌گو نخواهند کرد.
از سوی دیگر، هم زمان گسیل جنگ افزار و پول به سوی تروریست‌ها فزونی گرفت و بر خشونت‌ها و بمب گذاری‌ها در این کشور افزوده شده است.
غرب در پی آن است که در صورت از پای درآوردن سوریه، در قالب1+5 در موضع برتر با ایران به گفت و گو بنشیند و ایران را به موضع انفعالی و تسلیم بکشاند .

بخش دوم – خطر تجزیه؛ نه از بیرون بلکه از درون
سر‌انجام نخست‌وزیر ترکیه از طرح‌های تجزیه این کشور درباره‌ی همسایگان پرده برداشت‌. البته باید دانست که حکومت این کشور، بسیار کوچک‌تر از آن ‌است که چنین طرح‌هایی را در مخیله‌ی خود بپروراند؛ بلکه با امربری از آمریکا ‌در راستای ایجاد خاور میانه‌ی نوین ( بخوان مورد پسند و خواست آمریکا) مسئولیت اجرای بخش‌هایی از آن را به عهده گرفته است. جدا از نقش ترکیه در راستای تلاش برای فروپاشی ‌دولت سوریه و از هم دریدن «محور مقاومت» ، نخست وزیر این کشور نظرات وخواسته‌های غرب ( امپریالیسم آمریکا‌–استعماربریتانیا ) رادرباره‌ی عراق به گونه‌ی رسمی اعلام کرد. آمریکایی‌هاپس ازاشغال عراق درپی تحمیل نظام فدرالی ( تجزیه) به این کشوربودند که با پایداری و مخالفت همگانی مردم عراق موفق نشدند. آن‌ها توانستند تنها این مساله را در کردستان عراق به مورد اجرا بگذارند.
چند روز پیش در راستای تجزیه‌ی کامل کشور عراق، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد‌: « اگر هدف از تشکیل اقلیم کردستان عراق، اجرای ساختار ایالتی باشد، بهتر است این ساختار در کرکوک، موصل و سلیمانیه نیز اجرا شود » . ( ایران 9/12/91 رویه 27 )
استقرار نظام ایالتی یا فدرالی ( بخوان تجزیه) خواست امپریالیسم آمریکا- استعمار بریتانیا در این جهان و به ویژه در خاور‌میانه است. اگر تا دیروز سخن فدرالیسم و فدرال خواهی ویژه‌ی غربی‌ها بود و از بیرون تبلیغ می گردید، چندی است که خواست رجب طیب اردوغان( برنامه‌ی امپریالیسم آمریکا- استعمار بریتانیا) از دهان کسانی بیرون می‌آید که از بهره‌گیران کامل انقلاب هستند: « فدرالیسم اقتصادی » ( یا تجزیه‌ی اقتصادی کشور)‌، مطالب مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی در قالب یک پژوهش به اصطلاح علمی در راستای بر پایی دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای ( شامل مقننه و مجریه) و سر‌انجام طرح شهردار برای تجزیه‌ی ریزتر کشور زیر پوشش «حکم‌رانی محلی زیر ساخت بر پایی جامعه‌ی آرمانی» ( البته آرمانی از نظر امپریالیسم آمریکا- استعمار بریتانیا) است که درآن‌ « مکان شهری به عنوان بازیگران محلی در سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، نقش آفرینی خواهند کرد» ( همشهری- 6 آذر ماه 1391- رویه یک و سه).
جالب این که هر سه تن برای اجرای طرح کامل تجزیه ی ایران به دست خودمان و با هزینه‌ی خودمان، خواستار
دستیابی به مقام ریاست جمهوری هستند! ؟
آیا راستی چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود دارد که ما خواستار بهتر دیدن و بهتر شنیدن هستیم ؟
اما مردم و ملت ایران با چشمان باز و گوش‌های شنوا علیرغم همه‌ی توطئه‌های خارجی و داخلی، از سرزمین و آینده خود نگاهبانی خواهد کرد . ایدون باد

بخش سوم –حقوق تاریخی ایران دردریای مازندران
بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 میان دولت ایران و دولت اتحاد شوروی ، نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان / در اصطلاح حکومتی‌ها دریای خزر) متعلق به مردم و ملت ایران است. ازاین رو، پذیرش سهم کمتراز پنجاه در صد در حکم تجزیه‌ی ایران است. از سرنوشت تجزیه‌ی گران بحرین پند بگیریم .
فاعتبرو یا اولابصار
( پس پند بگیرید ای دارندگان چشم‌ها)
پاینده ایران
تهران – دوازدهم اسفند ماه 1391
دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست
( هیات اجرایی )


فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.