جمعه28 دي 1397                         خانه تماس با ما بایگانی   
 
 
بازدید: 771 تن
 

دوازدهمین « همایش دریای مازندران »


دوازدهمین « همایش دریای مازندران »
سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه 1395 ـ تالار مهرگان
نگاهبانی از سهم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) ، در راستای حفظ یک‌پارچگی سرزمینی
پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد ، در حکم تجزیه‌ی ایران است .

روز سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه 1395 ، دوازدهمین همایش دریای مازندران ( کاسپیان
)با حضور گروهی از ویژگان ( متخصصان) علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل و داخلی
و نیز پژوهش‌گران در تالار مهرگان برگزار گردید . این نشست با هم‌خوانی
سرود « ای ایران ، ای مرز پرگهر » آغاز به کار کرد .
نخست آقای مسعود صفاریان دبیر همایش ، با یادآوری همایش‌های پیشین گفت :

یک‌پارچگی سرزمینی ، عینیت استقلال و حقوق تاریخی و اقتدار ملی است و
فرهنگ و آزادی مردم نیز ریشه در آن دارد . سرافرازی و آزادگی برآمده از آن ،
زمینه‌ی حقوق شهروندی و پایداری و مقاومت برای حفظ میهن و کوشش برای
پیش‌رفت آن است و حفظ سهم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) ، همان تلاش
برای نگاهبانی از یک‌پارچگی ایران است .
سپس آقای تیرداد انصاری کارشناس علوم سیاسی گفت :
دولت‌ها باید حافظ منافع ملی باشند و آن چه در فصل‌ها و محتوای عهدنامه‌های 1921 و 1940 میان ایران و شوروی
می‌خوانیم ، حاکی از سهم مساوی ایران با شوروی پیشین در دریای مازندران است .

ما هزاران سال است که در این سرزمین‌ایم و مهم‌ترین بخش منافع ملی ما
تمامیت ارضی است و نباید به بهانه‌ی هم‌زیستی موهوم مسالمت‌آمیز یا هم‌کاری
منطقه‌ای و تعامل با جهان و از این دست گفته‌ها ، به دیگران امتیاز داد و
از حفظ تمامیت سرزمینی شانه خالی کرد .
یک متر از دریای مازندران با یک
متر از تهران ، هیچ فرقی ندارد و سطح بالا و بستر و زیر بستر آن همگی یکی
است و نمی توان با جداسازی آن ها ، به خواسته‌های دیگران تن در داد .
اگر نگاه ملی وجود داشته باشد ، با دفاع از تمامیت ارضی ایران ، نیمی از دریای مازندران برای ایران حفظ خواهد شد .
آن گاه آقای حیدری ژورنالیست سرشناس گفت :

سانسور « ننویس » از سانسور « چرا نوشتی » خطرناک‌تر است . در مورد حقوق
ایران در دریای مازندران ، رسانه‌ها از نوشتن منع شده‌اند و در نتیجه ؛
افکار عمومی از این امر حیاتی نا آگاه مانده است . برای نگاهبانی از تمامیت
ارضی و حفظ نیمی از دریای مازندران که سهم ایران است و در برابر امتیازدهی
پنهان ، نیاز به یک پویش ( کمپین ) آگاه‌سازی همگانی است .
در این بخش از برنامه آقای مهندس محمدتقی حرآبادی شاعرملی‌سرا ، سروده‌ی خود به نام دریای مازندران را برای حاضران خواندند .

سخن‌ران دیگر دوازدهمین همایش دریای مازندران ، بانو فرشته اشرفی حقوق‌دان
بود . وی پس از دفاع گسترده و مستدل از حقوق تاریخی ایران در دریای
مازندران ، افزود :
برابر با عهدنامه‌های 1921 و 1940 سهم ایران در
دریای مازندران به گونه‌ی مشاع است و در نتیجه برابر با اصول قانون اساسی ،
از سهم ایران در دریای مازندران ، نباید و نمی‌تواند کاسته گردد.
وی
تاکید کرد : تقسیم و تجزیه‌ی شوروی پیشین ، خدشه‌ای بر سهم ایران در دریای
مازندران ، وارد نمی‌کند . چنان‌که اگر این روند تجزیه و جدایی ادامه
پیداکند و واحدهای سیاسی دیگر نیز پدید آیند و یا این که آن‌ها دو باره به
یک واحد سیاسی بدل شوند ، هیچ گونه تغییری در حقوقق تاریخی ایران در این
دریا بر پایه‌ی 50 در صد از کل ، ایجاد نمی‌کند .
سپس ، بانو گیتی پورفاضل حقوق‌دان گفت :

برابر با عهدنامه‌‌ی مودت ( 1921 ) سهم ایران و شوروی در دریای کاسپیان ،
برابر است و بعد از فروپاشی شوروی و پیدایش واحدهای سیاسی دیگر بر کرانه‌ی
دریای مازندران ، از آن‌جا که همگی میراث‌خوار شوروی پیشین هستند ، چیزی از
سهم ایران کاسته نگردیده است و باید سهم ایران برابر با سهم شوروی سابق
محفوظ بماند و هرگونه قول و قرار پنهانی ، بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی
است .
در پایان آقای دکتر هوشنگ طالع گفت :
یکم ـ رژيم حقوقي درياي
مازندران (كاسپيان)، بر پايه‏ي قرارداد‎هايي 1921 و 1940 ميان ايران و
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي استوار است.
دوم ـ بر پايه‎ي قرارداد‎هاي مزبور، دو طرف داراي حاكميت و مالكيت متساوي (50 ـ 50 ) بر اين دريا هستند.

سوم ـ از آن جا كه هيچ گونه تحديد حدود، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي
در درياي مازندران به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت متساوي دو طرف، به
گونه‎ي مشاع مي‎باشد.
چهارم ـ بر پايه‎ي اصول شناخته شده ملي و
بين‎المللي، مالكيت و حاكميت بر يك پهنه (اعم از آبي يا خاكي)، در حكم
مالكيت و حاكميت بر فضاي بالا و ژرفاي آن پهنه مي‎باشد، مگر آن كه استثناء
يا محدوديت‎هايي اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد
آب‎‏هاي ساحلي دو طرف (بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) ، استثناء و يا
محدوديت‎ ديگري به چشم نمي‎خورد. از اين رو، مالكيت و حاكميت ملت و دولت
ايران بر نيمي از درياي مازندران، فضاي بالا و بستر و زير بستر اين دريا را
نيز در بر مي‎گيرد.
پنجم ـ در سال 1370 (1991 ميلادي) ، اتحاد شوروي
فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنه‎ي اتحاد مزبور سر
برآوردند كه چهار واحد آن، يعني فدراسيون روسيه و جمهوري‎هاي قزاقستان،
تركمنستان و آذربايجان ( اران) در كنار درياي مازندران قرار دارند.
ششم
ـ همه‎ي واحد‎هاي ايجاد شده بر پهنه‎ي اتحاد شوروي ، از جمله جمهوري‎هاي
فدراسيون روسيه ، قزاقستان ، تركمنستان و آذربايجان (اران)، بر پايه‎ي
توافق‎هاي مينسك (پاي‎تخت روسيه سفيد / بلاروس) و آلماآتي (پاي‎تخت پيشين
قزاقستان) ، اعلام كردند كه به عنوان ميراث خواران اتحـاد شوروي، همه‎ي
معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسميت شناخته و محترم مي‎دارند. این
اسناد به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده اند .
هفتم ـ بدين سان ميراث
خواران اتحاد شوروي، پيش از هر گفت‌وگو با ايران، مي‎بايست نخست بر سر
تقسيم ماترك اتحاد شوروي كه عبارت است از 50 درصد درياي مازندران، به
چانه‎زني، گفت‌وگو و تفاهم يا نزاع و ستيزه‎، ميان خود برخيزند.
هشتم ـ
توافق چهار واحد سياسي فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان
(اران) بر سر مرده‌ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه نيمي از آن را در
بر مي‎گيرد، راه را براي گفت‌وگو بر سر تعيين رژيم نوين حقوقي درياي
مازندران، با ملت و دولت ايران مي‎گشايد.
نهم ـ تجزيه‎ي احتمالي هر يك
از واحد‎هاي سياسي مزبور ( اران، فدراسيون روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و
سر برآوردن واحد‎هاي سياسي نوين در كرانه‎ي درياي مازندران، اثري بر حق
السهم ايران در اين دريا ندارد. واحد‎هاي حاصل از تجزيه، تنها دارايي و
بدهي‎هاي واحد اصلي را به ارث مي‎برند.
بدين‎سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه‎ي قرارداد‎هاي موجود ميان ايران و اتحاد شوروي، روشن و مسجل و مسلم است.

هيچ‎كس و هيچ مقام نمي‎تواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران، قراردادي
را امضاء كند كه كوچك‎ترين خدشه بر منافع ملت ايران در درياي مازندران
وارد كند.
چنان‌که گفته شد ، از آن جا كه تحديد حدود ميان ايران و
اتحاد شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم كم‎تر از 50
درصد در حكم تجزيه‎ي ايران است.

فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروههای جستارها:
 
 
 
پربازدیدترین ها:
 
پاسخ به بی بی سی درباره نژاد مردم ایران

نهضت پان ايرانيسم و رستاخيز كردستان آن سوي مرز

يادواره‌ي عكس پيش‌گامان و كوشندگان مكتب پان ايرانيسم

پيدايي ناسيوناليسم ايـران

همه مردم فلات ايران، از يك ريشه‎اند
 
همه حقوق وابسته به دیدارگاه مرکز پژوهش های  کاربرد ی ایران می باشد.-
برداشت نوشتارها با بهره گیری از آنها تنها با یاد نویسنده و نشانی این دیدگاه روا می باشد.
Powered by Ratin Co Copyright © 2009 karbord   All rights reserved.